News Ukraine

ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИБОРУ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ: «ТИ ЗДАТЕН СТАТИ ТИМ, КОМУ ДОВІРЯЮТЬ?»

ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИБОРУ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ: «ТИ ЗДАТЕН СТАТИ ТИМ, КОМУ ДОВІРЯЮТЬ?»
2014 ПЕРЕГЛЯДІВ

Захист прав громадян - одна з неодмінних ознак сучасної держави. Реальність, захищеність прав і свобод людини та громадянина - індикатор сталості й зрілості держави. Саме держави? Чи гарантованість прав громадян на захист життя, здоров’я, гідності – показник цивілізованості суспільства? Або наше прагнення бачити своїх співгромадян щасливими та захищеними у своїх природних правах – це стан нашої душі, юнацькі мрії, чи зріле розуміння, що прийшло до нас з війною за незалежність та свободу?

Важко обрати однозначну відповідь. Проте ми розуміємо, що громадянин не здатен самостійно забезпечити собі таке комфортне становище, коли він має гарантовану можливість скористатись своїми конституційними правами у повному обсязі – реалізувати своє право на вибір місця мешкання, на отримання адекватної медичної допомоги, на соціальний захист, на віросповідання тощо. Але хтось має це робити – захищати права людини, що закріплено у Конституції України, яка має працювати як повсякденний, звичний, але основний закон держави. Ми маємо це відчувати не тільки у дні святкування цього найважливішого закону, біблії нашого життя. Для цього існують державні правоохоронні органи традиційні і новостворені, про доцільність яких чимало сперечань. Але завжди і у будь-якій країні традиційно необхідним державним правоохоронним органом є поліція.

Так само, в Україні забезпечення правопорядку, приборкання будь-яких протиправних дій, захист прав і свобод людини покладаються на Національну поліцію. Але які критерії ефективності її роботи? Один з найважливіших, та такий, що піддається періодичному суспільному моніторингу - рівень довіри населення. Виходячи з цього, значно підвищуються вимоги до сучасного поліцейського. Його освітній, загальнокультурний рівень, підготовка, здатність правильно й ефективно застосовувати свої знання – основні умови становлення поліцейського нової формації, який перш за все служить людині, захищаючи та охороняючи її права і свободи.

Кому суспільство, громадянин може доручити свій захист? Тому, кому довіряє. Стати поліцейським – означає набути статусу особи, якій громадяни довіряють свою безпеку, якому громадяни довіряють зброю, чималі повноваження обмежувати свободу окремих осіб задля безпеки кожного. Рівень довіри людини до поліції має бути таким, який не виключає примусу до того самого громадянина у разі його протиправних дій. «Я довіряю тобі мою безпеку, довіряю настільки, що згоден на покарання мене, якщо я сам стану небезпечним для іншого» - таким по суті є принцип взаємовідносин поліцейського та громадянина.

Як його досягти? Як втілити у життя? Саме тут ми говоримо про «поліцейського нової формації». Саме тут потрібні «нові обличчя», але не просто нові, а кваліфіковані. Кваліфіковані і людяні, такі, що не втрачають відчуття емпатії у щоденних перевантаженнях та спілкуванні з асоціальними особистостями.

Набути засад професіоналізму та не втратити натхнення захисника людини від суспільних негараздів – цей шлях проходить через навчання поліцейській справі. Вперше за довгі роки підготовки правоохоронців в Україні у цьому році затверджено державний стандарт з правоохоронної діяльності. Зміст підготовки бакалаврів правоохоронної діяльності тепер включає не тільки традиційно притаманні правоохоронцю вміння «ефективно діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки», «знати і розуміти відповідні вимоги законодавства», а й «організовувати культурний діалог на рівні, необхідному для ефективної професійної діяльності», «розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності», «здатність працювати в команді» тощо. Працівник поліції повинен мати фахові знання не тільки у сфері захисту прав людини, бути компетентним у своїх правах, також мати розвинену правову та комунікативну культуру. Це і є модель нового поліцейського, яка має стати реальністю, має набути нових імен та прізвищ.

Ще одна сучасна новація у підготовці правоохоронців є запровадження програми «2 роки курсант –1 рік слухач». Це вже не тільки теоретичне навчання, а й набуття досвіду поліцейського протягом навчання. Два роки здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на денній формі навчання за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», а третій рік – переведення на заочну форму навчання та проходження служби на посадах молодшого складу поліції. Донецький юридичний інститут МВС України вже має досвід підготовки за такою програмою, та позитивні враження курсантів, що проходять цей шлях. Такий випускник – офіцер поліції з навичками практичної діяльності, він найбільш готовий до служби на захисті безпеки громадян.

Ти маєш можливість стати таким поліцейським, якому довіряють, про якого скажуть: «Ми звертаємся за допомогою до нього, бо він – наша безпека та захист».


Мої відео