News Ukraine

Державні виконавці Київської області склали 380 постанов про накладення на боржників стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

Державні виконавці Київської області склали 380 постанов про накладення на боржників стягнення у вигляді суспільно корисних робіт
229 ПЕРЕГЛЯДІВ

Не працюєте та не сплачуєте аліменти для дитини.
Державні виконавці мають вихід – суспільно-корисні роботи для боржника!

Протягом 2020 року судами прийнято 380 постанов про накладення на боржників стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, на підставі протоколів про адміністративне правопорушення, складених державними виконавцями Київської області.

Статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність за несплату аліментів та передбачено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин.

Суспільно-корисні роботи – це вид адміністративного стягнення, що полягає у виконанні правопорушником оплачуваних робіт. А їх вид визначає відповідний орган місцевого самоврядування.

Суспільно корисні роботи виконуються не більше 8 годин, а неповнолітніми - не більше 2 годин на день.

Так, відповідно до Статті 325 Кодексу України про адміністративні правопорушення постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт надсилається на виконання не пізніше наступного дня з моменту набрання постановою законної сили.

За виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу.

Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.

Строк виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (стаття 325-2) обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконує призначену йому суспільно корисну працю.

З 1 січня 2021 року мінімальний розмір заробітної плати становить – у погодинному розмірі – 36,11 грн.

На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт покладається (стаття 325-3):

- погодження з органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, переліку об'єктів, на яких порушники виконують суспільно корисні роботи, та видів таких робіт;

- контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;

- своєчасне повідомлення органу центрального органу виконавчої влади, визначеного абзацом другим цієї статті, про ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт;

- ведення обліку та інформування органу центрального органу виконавчої влади, визначеного абзацом другим цієї статті, про кількість відпрацьованих порушником годин;

- нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

У разі ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт (стаття 325-4) постановою суду (судді) за поданням органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, строк невиконаних суспільно корисних робіт може бути замінений адміністративним арештом.

Строк арешту визначається з розрахунку, що одна доба арешту дорівнює п'ятнадцяти годинам невиконаних суспільно корисних робіт, але не може перевищувати п'ятнадцяти діб.

Мої відео