News Ukraine

Розірвання трудового договору з ФОП у односторонньому порядку

Розірвання трудового договору з ФОП у односторонньому порядку
232920 ПЕРЕГЛЯДІВ

Да Талалаївсього бюро правової допомоги звернулась пані Лариса за наданням правової допомоги у справі про розірвання трудового договору у односторонньому порядку. Як розповіла клієнтка бюро 25 січня 2005 року  між фізичною особою підприємцем  і нею  був укладений безстроковий  трудовий договір.  З 15 жовтня 2005 року  трудові відносини між фізичною особою підприємцем та найманим працівником, тобто заявницею, фактично були припинені.

Важливо!

Відповідно до п. 14 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 р. № 260 « Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю»   записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.

 Обставина припинення трудових відносин підтверджується  наданою клієнткою центру   трудовою книжкою , з якої вбачається, що з 12 червня 2018 року  вона вже працювала  у іншого суб’єкта підприємницької діяльності на посаді продавця продовольчих товарів, а також дана обставина вбачається з довідки Пенсійного Фонду України, що підтверджує сплачені страхові внески у період з 01 липня 2004 року по 15 жовтня 2005 року.

У зв’язку з тим, що суб’єкт підприємницької діяльності до 29.03.2018 року не з’явився до Солом`янського центру зайнятості для зняття з реєстрації трудового договору, а згідно Витягу  загальної інформації про фізичну особу – підприємницької діяльності з 29.03.2018 року про державну реєстрацію ним було припинено підприємницьку діяльність фізичної – особи підприємця.

Ці обставини позбавляють її можливості в односторонньому порядку розірвати трудові відносини , оскільки для зняття трудового договору з реєстрації в центрі зайнятості необхідна особиста присутність обох сторін.

У зв’язку з припиненням підприємницької діяльності - Гайдай С.О. ,   вона не може зняти  з реєстрації у Центрі зайнятості  вищевказаний трудовий договір.

Дана ситуація, що склалася, порушує  її трудове право   та  отримання статусу безробітної. На даний час вона являється працевлаштованою особою та не має права перебувати на обліку в центрі зайнятості в статусі безробітної у зв`язку із чим вона і звертається з даною заявою до суду.

Узгодивши правову позицію з клієнтом, головний спеціаліст відділу «Талалаївське бюро правової допомоги» Аліна Кошка подала до Талалаївського районного суду Чернігівської області заяву про встановлення факту, що має юридичне значення.

 Правове обґрунтування позовної заяви:

Розірвання трудового договору між фізичною особою-підприємцем і найманим працівником здійснюється на підставі відповідних статей Кодексу законів про працю України (далі – КзпПУ) і Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою (затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 р. № 260).

При припиненні трудового договору фізична особа-підприємець робить у трудовому договорі запис про підстави його припинення з посиланням на відповідні статті КЗпП. Сторони трудового договору мають сповістити державну службу зайнятості, яка зареєструвала трудовий договір, про факт припинення трудових відносин, пред’явивши свої примірники договору й додатки до нього.

Розірвання договору має бути підтверджене підписами сторін трудових відносин на трьох примірниках договору, один з яких знаходиться у фізичної особи-підприємця, другий – у працівника, третій – у державній службі зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору. Вчинення дій щодо зняття з реєстрації в центрі зайнятості розірваного трудового договору проводиться в присутності сторін трудового договору – роботодавця (фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників або фізична особа, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг ) та працівника.

Відповідно до п. 9 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 р. № 260 « Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю» відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів знімає трудовий договір з реєстрації, про що робить відповідний запис у книзі реєстрації трудових договорів

Зняття трудового договору з реєстрації в службі зайнятості за відсутності однієї зі сторін трудових відносин можливе лише за умови надання службі зайнятості рішення суду, яке набрало законної сили, про розірвання цього договору або про визнання його недійсним.

 Згідно ч. 2 ст. 651 ЦК України договір може бути змінено  або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із  сторін у разі істотного порушення договору  другою стороною  та в інших випадках , встановлених договором або законом.

Відповідно до ч. 2 ст.  2 Кодексу законів про працю України працівники можуть реалізовувати право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу з фізичною особою. Чинним законодавством України встановлено особливий порядок урегулювання питань припинення трудових договорів, які укладаються між фізичними особами-роботодавцями й найманими працівниками.

Відповідно до ч.1 ст. 293 ЦПК України окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності або відсутності неоспорюваних прав.

Відповідно до ч.2 ст. 315 ЦПК України у судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їхнього встановлення.

Згідно ст. 316 ЦПК України заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання.

Талалаївським районним судом Чернігівської області позовні вимоги задоволено повністю, встановлено факт припинення трудових відносин.

 Справа - №747/350/19,

Мої відео