News Ukraine

В яких випадках суд України може звернутись з дорученням про надання правової допомоги за кордоном?

 В яких випадках суд України може звернутись з дорученням про надання правової допомоги за кордоном?
313314 ПЕРЕГЛЯДІВ

У разі, якщо при розгляді цивільної справи в суду України виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд України складає доручення про надання правової допомоги за кордоном. Доручення складається судом України, який розглядає цивільну справу, і повинно містити інформацію та документи, передбачені міжнародним договором України. Доручення адресується компетентному суду запитуваної держави та повинно містити: - найменування компетентного органу України, що розглядає цивільну справу; - найменування міжнародного договору України, на підставі якого запитується надання правової допомоги; - найменування і номер цивільної справи, у якій запитується правова допомога; - наявні дані про фізичну особу: прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, громадянство, місце роботи чи професія або наявні дані про юридичну особу: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, банківські реквізити; - при наявності представників фізичної або юридичної особи - їхні прізвища, імена, по батькові та місце проживання; - зміст доручення, чіткий перелік процесуальних дій, які належить учинити, а також інші відомості, необхідні для його виконання; - процесуальне становище особи, щодо якої необхідно вчинити процесуальні дії; - якщо запитується вручення документів, - найменування документів, які підлягають врученню; - якщо запитується вручення виклику до суду, - дата і час судового засідання; - якщо запитується одержання свідчень особи, - перелік запитань або суть питань чи фактів, щодо яких необхідно одержати пояснення особи; - інформація щодо наявності потреби в забезпеченні конфіденційності надходження доручення і відомостей, отриманих під час його виконання; - у разі потреби зазначаються бажані строки, протягом яких очікується виконання доручення; - у разі потреби зазначається прохання про надання дозволу на особисту присутність під час виконання доручення представників суду України, який склав доручення, або учасників судового розгляду чи їхніх представників; - у разі потреби зазначається прохання про застосування норм процесуального законодавства України під час виконання доручення. У такому випадку до доручення додається опис відповідної процедури або текст відповідних норм процесуального законодавства України; - перелік документів, що надсилаються разом з дорученням. Доручення про вручення документів складається судом України згідно з додатком 1 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України і Державної судової адміністрації від 27.06.2008 № 1092/5/54, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.07.2008 № 573/15264, зі змінами та доповненнями (далі - Інструкція). До доручення про вручення документів також додається формуляр підтвердження про вручення документа (додаток 2 Інструкції). До доручення про вручення виклику до суду обов'язково додається виклик (повідомлення) про день судового розгляду (додаток 3 Інструкції). Доручення про виконання окремих процесуальних дій складається відповідно до додатка 4 Інструкції. Доручення та документи, що додаються до нього, повинні бути оформлені відповідно до законодавства України, засвідчені підписом судді і печаткою суду України в належних випадках. Якщо документ, що надсилається, складається з декількох аркушів, вони мають бути відповідним чином прошнуровані, пронумеровані і скріплені печаткою суду України. У разі потреби в одному дорученні може міститися прохання про вручення документів, про виконання процесуальних дій чи надання іншої правової допомоги, якщо це стосується однієї і тієї самої особи, чи в інших випадках, коли це обумовлено доцільністю. У разі надіслання судом України доручення для виконання за кордоном цивільна справа, у зв'язку з якою складається доручення, призначається до розгляду з урахуванням розумних строків пересилання документів та виконання направленого доручення за кордоном. У разі можливості судом України призначається дата наступного судового засідання, на яке може прибути особа, що викликається. Доручення та документи, що до нього додаються, складаються мовою, передбаченою відповідним міжнародним договором України. Якщо доручення чи документи, що до нього додаються, складено українською мовою, слід додавати завірений переклад на мову запитуваної держави або на іншу мову, передбачену міжнародним договором України. У відповідних випадках документи, що підлягають врученню, можуть бути складені або перекладені на ту мову, яку, як є підстави вважати, розуміє особа, якій необхідно вручити документи. Це окремо визначається судом України у дорученні. Переклад здійснюється фахівцем, запрошеним до відповідного суду України згідно із статтею 75 Цивільного процесуального кодексу України, або засвідчується уповноваженим перекладачем, або нотаріально.

Мої відео