News Ukraine

Щодо обов'язку неповнолітніх дітей піклуватися про батьків

Щодо обов'язку неповнолітніх дітей піклуватися про батьків
11315 ПЕРЕГЛЯДІВ

Обов’язок утримувати та піклуватися є не тільки у батьків щодо своїх дітей, а й навпаки. Зокрема, законодавство України покладає обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

ОДНАК!

У виняткових випадках обов’язок утримувати своїх батьків може покладатися не лише на повнолітніх дочку, сина. Так, якщо мати, батько є тяжко хворими, особами з інвалідністю, а дитина (до досягнення нею 18 років) має достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов'язаних з лікуванням та доглядом за ними.

Обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків виникає на підставі сукупності наступних умов:

1. Походження дитини від матері, батька (кровне споріднення) або наявність між ними інших юридично значущих зв`язків (зокрема, усиновлення);
2. Непрацездатність матері, батька (тобто вони є особами, які досягли пенсійного віку або особами з інвалідністю);
3. Потреба матері, батька в матеріальній допомозі (при цьому, отримання матір`ю чи батьком доходів, які є більшими за прожитковий мінімум, автоматично не свідчить, що батько (мати) не потребують матеріальної допомоги).
Також даний обов’язок не пов`язується з працездатністю дітей і їх можливістю надавати батькам матеріальну допомогу.


Що включає в себе обов’язок утримувати батьків?

- сплату аліментів (у добровільному або судовому порядках);
- участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.
Якщо діти не виконують обов’язку щодо сплати додаткових витрат, батьки мають право звернутися до суду. Суд в кожному конкретному випадку визначає наявність вказаних вище обставин на підставі відповідних документів.Що робити у випадку якщо повнолітні дочка, син не надають матеріальну допомогу добровільно?

Батьки мають право подати позовну заяву про стягнення аліментів.

Куди подавати?

Позов подається у порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням відповідача або позивача.

Позивачем у справі буде непрацездатний батько, мати чи обоє батьків, відповідачем повнолітні дочка, сина чи всі діти разом.

* за подання такох заяви позивач звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.


Що далі?

Якщо боржник відмовляється добровільно виконувати рішення суду, законодавством передбачена можливість примусового виконання рішень.

Для того щоб ініціювати примусове виконання такого рішення, необхідно отримати в суді виконавчий документ (виконавчий лист або судовий наказ) та звернутися з цим виконавчим документом і відповідною заявою до органу виконання рішень.До якого органу ДВС пред’являти виконавчий документ?

Виконавчий документ пред’являється за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вбору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами ДВС, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належать стягувачу.


Не варто забувати про наслідки ухилення від утримання непрацездатних батьків!

За ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків законодавством передбачена кримінальна відповідальність (стаття 165 Кримінального кодексу України).

Так, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання непрацездатних батьків – карається:

/ штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн.);
/ громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин;
/ виправними роботами на строк до одного року;
/ обмеженням волі на строк до двох років.
А якщо особа, яка вже раніше була засуджена за такий злочин, знову ухиляється від сплати коштів на утримання батьків, то щодо неї може бути застосовано покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк від двох до трьох років.

Також не мають права на спадкування за законом повнолітні діти (усиновлені), які ухилялися від виконання обов'язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом.

За рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.


Звільнення дітей від обов'язку утримувати своїх батьків

Дочка, син можуть бути звільнені судом від обов’язку утримувати матір, батька та обов’язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що:

- мати, батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків;
- мати, батько не сплачували аліменти на утримання дитини, що призвело до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, і така заборгованість є непогашеною на момент прийняття судом рішення про визначення розміру аліментів на батьків.
Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати своїх непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги, не є абсолютним. У зв’язку з цим суд на вимогу дочки, сина, до яких пред’явлено позов про стягнення аліментів, зобов’язаний перевірити їхні доводи про ухилення батьків від виконання своїх обов’язків щодо них.

Звільнення від обов'язку утримувати матір, батька може мати місце лише у випадку, якщо такий обов'язок у дочки, сина виник.

У виняткових випадках (відсутність у батьків будь-яких коштів для існування, тяжку хворобу тощо) суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк не більш як три роки.

Зверніть увагу!

Якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов'язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.

Мої відео