News Ukraine

Права та обов’язки громадян при зверненні до органів юстиції

Права та обов’язки громадян при зверненні до органів юстиції
178329 ПЕРЕГЛЯДІВ

Pозгляд звернень громадян - важлива складова роботи системи органів юстиції. Дотримання чітко визначених законодавством вимог щодо звернень громадян - запорука оперативного вирішення поставлених заявником питань. Станом на 01.06.2021 року до органів юстиції Волині надійшло 248 звернень, - зазначає заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) у Волинській області Ольга Семенюк.
Закон встановлює широке коло прав кожному задля реалізації права на звернення та гарантування його швидкого та ефективного розгляду.
Права громадян при розгляді звернення:
1) особисто викладати аргументи особі, що перевіряє заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви (ст. 18 Закону “Про звернення громадян” - далі Закон);
2) звертатись усно або письмово, індивідуально або групою осіб, особисто або через уповноваженого представника (ст. 40 Конституції України);
3) вимагати проставити штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера звернення на першому аркуші копії звернення;
4) знайомитися з матеріалами перевірки;
5) подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
6) бути присутнім при розгляді заяви чи скарги. На прохання громадянина він запрошується на засідання органу з питань розгляду його звернення;
7) користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це повноваження у встановленому законом порядку;
висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги.Особам, які не перебувають у родинних або юридично значимих відносинах з особами, що звернулись на особистому прийомі, забороняється перебувати в приміщенні, де він проводиться. Крім того, діловодство за зверненнями громадян в органах юстиції ведеться окремо від інших видів діловодства (ст. 18 Закону). Ст. 10 Закону встановлює, що не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи. Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.
9) на об`єктивну, всебічну та своєчасну перевірку звернення; одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги у встановлені чинним законодавством строки;
10) у разі задоволення звернення вимагати від органу чи установи юстиції або посадової особи, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення відшкодування завданих матеріальних збитків, пов`язаних з поданням і розглядом звернення, витрати на виїзд для розгляду звернення на вимогу відповідного органу і втрачений за цей час заробіток.
Обов`язки громадян при зверненні до органів юстиції:
- адресувати звернення органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності, об`єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;
- дотримуватись вимог щодо оформлення письмового звернення (ст. 5 Закону). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;
- забороняється подавати звернення протиправного характеру (ст. 26 Закону). Подання громадянином звернення, яке містить наклеп та образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством;
Таким чином, довіра громадян та авторитет органів державної влади, посадових осіб зокрема, залежить від гарантування та реальної можливості реалізації права на звернення.

Мої відео