News Ukraine

На Черкащині внутрішньо переміщеній особі допомогли захистити право на пенсію

На Черкащині внутрішньо переміщеній особі допомогли захистити право на пенсію
13809 ПЕРЕГЛЯДІВ

До Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася пані Тамара, яка є внутрішньо переміщеною особою, з метою отримання безоплатної правової допомоги. Оскільки жінка належить до соціально вразливої верстви населення, центр прийняв рішення про надання їй безоплатної вторинної правової допомоги адвокатом Валентиною Ткач, яка співпрацює з системою БПД.
Пані Тамара розповіла, що зареєстрована в м. Черкаси, як внутрішньо переміщена особа та перебуває на пенсійному обліку в ГУ ПФУ в Черкаській області з 1 січня 2015 року і отримує пенсію за віком. Проте, починаючи з квітня 2020 року жінка перестала отримувати пенсійні виплати.


Звернувшись до ГУ ПФУ в Черкаській області пані Тамара дізналася, що пенсійні виплати припинилися у зв’язку із тим, що 13 березня 2020 було скасовано дію її довідки внутрішньо переміщеної особи, оскільки жінка повернулася на тимчасово окуповану територію.
У вересні 2020 року пані Тамара надала ГУ ПФУ в Черкаській області нову довідку ВПО та просила виплатити її пенсію. Однак, територіальний орган пенсійного фонду відновив виплату лише з грудня 2020 року, та відмовився виплачувати заборгованість по пенсії жінці, посилаючись на відсутність затвердженого порядку, згідно з яким мають виплачуватися суми соціальних виплат, які не виплачені за минулий період.
Після зустрічі із клієнткою та вивчення матеріалів справи, адвокат Валентина Ткач підготувала до суду адміністративний позов про визнання дій ГУ ПФУ в Черкаській області протиправними та стягнення заборгованості з виплати пенсії за віком, обґрунтовуючи свої вимоги наступним.
Згідно зі ст. 8 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» передбачено право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг.


Відповідно до ч. 3 ст. 4 вказаного закону виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються, зокрема, умови, норми та порядок пенсійного забезпечення; організація та порядок здійснення управління в системі пенсійного забезпечення.

Відповідно до правової позиції Європейського суду з прав людини, викладеної у рішенні по справі «Суханов та Ільченко проти України» зменшення розміру або припинення виплати належним чином встановленої соціальної допомоги може становити втручання у право власності.

Валентина Ткач зазначила: «Питання щодо припинення пенсійних виплат, які є складовою порядку пенсійного забезпечення не можуть регулюватися підзаконними актами. Крім того, згідно з чинним законодавством, особа має право на отримання пенсії за віком не залежно від того чи є вона внутрішньо переміщеною особою чи ні. Припиняючи виплату пані Тамарі пенсії за відсутності передбачених законами України підстав, ГУ ПФУ в Черкаській області порушило право жінки на отримання пенсії. При цьому, право на отримання пенсії є об’єктом захисту за ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».


Черкаський окружний адміністративний суд, заслухавши пояснення адвоката Центру, вивчивши та дослідивши матеріали справи, повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об’єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, вирішив адміністративний позов про визнання дій протиправними та стягнення заборгованості з виплати пенсії задовольнити. Зокрема, визнано протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України у Черкаській області та стягнуто на користь пані Тамари невиплачену пенсію за період з 01.04.2020 по 30.11.2020 в сумі 22 768 грн. 24 коп.

Адвокат Валентина Ткач коментує:

Як здійснюється призначення пенсії внутрішньо переміщеним особам?

Відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою КМУ №509.

За яких підстав може бути припинено виплату пенсії?

Відповідно до положень ч. 1 ст. 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється:
1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
2) у разі смерті пенсіонера;
3) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
4) в інших випадках, передбачених законом.
При цьому Верховний Суд у постанові від 4 вересня 2018 року по справі № 805/402/18 вказав, що перелік підстав припинення виплати пенсії, визначений ч. 1 ст. 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», є вичерпним та передбачає можливість припинення виплати пенсії з інших підстав лише у випадках, передбачених законом.

Переглянути рішення суду по справі № 580/909/21можливо у Єдиному державному реєстрі судових рішень: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96506102

Теги: Черкаси,внутрішньо переміщена особа,пенсія,безоплатна правова допомога,успішна справа,кейсБПД
Мої відео