News Ukraine

Проблема екології в Україні

Проблема екології в Україні
219178 ПЕРЕГЛЯДІВ

За останні десятиліття значно погіршився стан навколишнього середовища в Україні. На це вплинуло чимало факторів, серед яких вчені виділяють наступні: транспорт, енергетика, промисловість та сільське господарство. Тому на сьогодні особливу увагу варто звернути на впровадження природозберігаючих технологій у цих сферах життя.
Розуміючи проблеми, влада багато декларує, але реально не вирішує проблеми на державному рівні. З кожним роком ситуація погіршується, а проблеми накопичуються та консервуються, на що влада відповідає: «брак коштів». Можливо, на думку держслужбовців, питання проблем екології не є першочерговим. Мовляв є справи, які потребують більш нагального вирішення. До прикладу, вирішуються питання війни на Донбасі, боротьба з пандемією, прийняття реформ, закладення нових бюджетів. Зрозуміло, що вище перераховані проблеми не є другорядними, проте, питання екології посідає не менш важливе місце, адже від цього залежить життя і здоров’я нації.
Транспорт є одним із головних забруднювачів атмосфери, водоймищ і грунтів. Спостерігається занепад екосистем, особливо ця проблема виражена в густонаселених та урбанізованих містах. Важливим є питання переробки відходів, що виникають під час користування транспортними засобами. Адже, лише гази автомобілів налічують близько 200 хімічних елементів, більшість яких несуть небезпеку для здоров’я.
Не меншу шкоду несуть для навколишнього середовища промислові відходи. В Україні основними збудниками відходів є підприємства хіміко-металургійного, гірничо-промислового, машинобудівного, будівельного, паливно-енергетичного, агропромислового комплексів, а також комунальне господарство. Найбільшу загрозу становлять відходи, що містять важкі метали, нафтопродукти. Значна їх кількість концентрується в Донецькій та Дніпропетровській областях. Під удар отрутохімікатів потрапляє близько 20 тис. га земель. За даними досліджень, приблизно 80 % викидів, що потрапляють у повітря, відбуваються внаслідок енергетичних процесів.
Ще однією із причин, що згубно впливає на навколишнє середовище є ведення сільськогосподарської діяльності людиною. Головною проблемою цієї діяльності є зменшення родючості грунтів, до якого призводить розповсюдження монокультур, використання азотних і нітратних мінеральних добрив.
Вище перераховані фактори негативно впливають на екологію в Україні. Зокрема викликають парниковий ефект, кислотні дощі, руйнування озонового шару. Якщо й надалі буде зберігатися подібна ситуація, тоді країна має всі шанси прирівнятися у плані екологічної небезпеки до африканських країн. Ми не можемо всю відповідальність та провину покладати на державу, кожен свідомий громадянин має почати з себе. Постає питання, як допомогти природі? Вирубуються ліси – посадіть нові саджанці, споживаєте воду – не забруднюйте річки. Нехтуючи такими простими речами, в результаті маємо високу смертність, низький рівень життя та здоров’я. А ця проблема має накопичувальний характер, і з кожним роком боротися з нею стає все дедалі важче і важче. До прикладу, очистка декількох метрів водойми за собівартістю рівна ціні будівництва будинку. Ми не маємо права нищити «природню домівку», відбирати у природи її дари, лише задля того, щоб зробити комфорт собі. Потрібно пам’ятати, що за будь який комфорт, послуги, подарунки завжди доводиться платити, і деколи ціна цьому надто велика. Саме ми маємо не допустити, щоб розплатою за природні ресурси стало життя наше та наших нащадків. Покращити екологію непросто, але цим потрібно займатися, щоб ситуація не стала ще критичнішою.

Мої відео