News Ukraine

Тарас Грень - все, що варто знати про посвідчення довіреності

Тарас Грень - все, що варто знати про посвідчення довіреності
424620 ПЕРЕГЛЯДІВ

Довіреність- це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.
У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити представнику. Чинним законодавством передбачено, що у населених пунктах, де немає нотаріусів, довіреності можуть бути посвідчені уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування. Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених.
При цьому стаття 245 Цивільного кодексу України містить застереження щодо виду довіреностей, які не можуть бути посвідчені уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, а саме: довіреності на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреності на користування та розпорядження транспортними засобами.
Особливу увагу слід звернути на строк дії і дату посвідчення довіреності. Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення дії. Довіреність, у якій не зазначена дата її посвідчення, є нікчемною.
Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної, може у будь який час скасувати довіреність або довіреність, видану в порядку передоручення.

Мої відео