News Ukraine

Державна реєстрація друкованих ЗМІ: що варто знати?

Державна реєстрація друкованих ЗМІ: що варто знати?
326775 ПЕРЕГЛЯДІВ

Під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.
Державній реєстрації згідно з частиною другою статті 11 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу виготовлення.
Державна реєстрація друкованих ЗМІ залежно від сфери розповсюдження та розгляд заяв з інших питань, здійснюється такими реєструвальними органами:
загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження – Міністерством юстиції України ;
місцевої сфери розповсюдження – територіальними органами Міністерства юстиції України.
Для державної реєстрації друкованих ЗМІ до реєструвального органу засновником (співзасновниками) подається заява на кожне видання окремо в друкованому вигляді державною мовою. Також подаються документи, якими підтверджується цивільна правоздатність, цивільна дієздатність засновника (співзасновників).
Для юридичної особи такими документами є:
засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;
протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів - у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону;
установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ у разі коли їх декілька (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа);
довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлювальними документами).
Для фізичної особи таким документом є копія паспорта (сторінки, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).
Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання. За результатами розгляду приймається одне з таких рішень: про державну реєстрацію; про відмову в державній реєстрації; про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію; про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ. Після оформлення реєструвальним органом рішення про державну реєстрацію та сплати збору за державну реєстрацію, який справляється у розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України “Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів” від 17.11.1997 р. № 1287, заявнику видається свідоцтво встановленого зразка.
Зареєстрованому друкованому ЗМІ присвоюється відповідний номер і серія. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ має необмежений строк дії.
Отримати юридичну консультацію та роз’яснення з питань реєстрації друкованих ЗМІ можна у Відділі держаної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Волинській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) за телефонами : (0332) 78-46-69; 78-46-68; 74-13-30. Реєстраційний збір перераховується за вказаними реквізитами:

Рахунок за державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Код платежу: 22012500
Код отримувача (ЄДРПОУ): 38009371
Отримувач коштів: ГУК у Волин.обл/м.Луьк/
Рахунок отримувача: UA118999980334149879041003550
Призначення платежу: плата за проведення державної реєстрації (вказується назва друкованого засобу масової інформації)
Платник:_______________
Сума платежу:__________ грн.

Мої відео