News Ukraine

Як звернутися до Європейського суду з прав людини?

128919 ПЕРЕГЛЯДІВ

Чи знали Ви, що кожен може подати заяву до Європейського суду з прав людини, якщо його права порушуються?

Детально про складання заяви розповідає головний спеціаліст з питань забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини #центральнаюстиція Олена Коновальчук.

Які права охороняються у відповідності з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколами до неї?

Знаходяться під захистом, зокрема, наступні права:
- право на життя;
- право на свободу та особисту недоторканність;
- право на справедливий судовий розгляд у цивільних і кримінальних справах;
- право на повагу приватного та сімейного життя;
- право на свободу вираження поглядів;
- право на свободу думки, совісті і релігії;
- право на ефективний засіб правового захисту;
- право на мирне користування власністю;
- право голосувати і виставляти свою кандидатуру на виборах.

Адреса Європейського суду з прав людини:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France

Хто виконує рішення Суду?
23 лютого 2006 року було прийнято Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».
Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України. Державним органом, на який покладено виконання відповідних рішень є Державна виконавча служба України.

Мої відео